Програма

Топ-теми Еко Форуму 2018

 •  

  Угода про асоціацію з ЄС – основний рушій у сфері екологічної політики і права
  1. Стан імплементації Директив Ради «Про якість води, призначеної для споживання людиною», «Про очистку міських стічних вод», «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства у галузі водної політики»
  2. Чи достатньо переписати положення директив і прийняти їх як закони в Україні?
  3. Галузева стратегія – як основа розробки необхідних законів і підзаконних актів
  4. Результати прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», оцінка взаємодії між міністерством, облдержадміністраціями та суб’єктами господарювання

 •  

  Інвестиції у захист довкілля – інвестиції у майбутнє
  1. Робоча група «Енергетика, довкілля та зміна клімату»
  2. Проекти технічної допомоги міжнародної організації Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи
  3. Інвестиції в зелену економіку, інновації та ресурсоощадливість. Приклади успішних проектів в Україні
  4. Спільні проекти з організаціями громадянського суспільства та муніципалітетами на місцях задля зміни екологічної свідомості

 •  

  Від стратегії виживання до успішної трансформації
  1. Яка справжня природа успіху європейських водних компаній, які досягли вершин?
  2. Чим стратегія виживання відрізняється від стратегії розвитку? Яка філософія лежить в основі цих стратегій?
  3. Яку трансформацію і ключові зміни повинні пройти українські підприємства водного господарства?
  4. Які інструменти і практики повинні бути впроваджені, для забезпечення стабільного розвитку у сучасних умовах?

 •  

  Вплив стічних вод на екологію. Оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів
  НУ «Львівська Політехніка», Представництво Польської академії наук у Києві, Люблінська та Варшавська політехніки, Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства м. Київ
  1. Технічний аудит та розробка комплексних схем оптимізації роботи каналізаційних очисних споруд.
  2. Моделювання та розробка стратегії управління поверхневим стоком з урбанізованих територій в Україні в умовах глобальних кліматичних змін.
  3. Технологічні схеми утилізації осадів на каналізаційних очисних спорудах. Пошук оптимальних технологічних режимів анаеробного зброджування суміші осадів.
  4. Перспективи впровадження технології біокомпостування осадів стічних вод на українських каналізаційних очисних спорудах.

 •  

  Дискусійні теми, що готуються для обговорення на Форумі:

  1. Оцінка запасів питних підземних вод. Геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка.
  2. Моніторинг якості питної води. Законодавче регулювання, технічне забезпечення.
  3. Розробка положень про технологічні регламенти виробництва питної води та централізованого водовідведення
  4. Напрямки зменшення втрат питної води підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання.
  5. Правила приєднання до водопровідних мереж. Проблематика несанкціонованих забудов
  6. Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації рідких нечистот
  7. Перспективи впровадження стимулюючого тарифоутворення
  8. Сучасні інноваційні методи побудови екологічно-свідомого суспільства

 •  

  Програма Форуму перебуває в процесі розробки й наповнення. Ми обираємо теми, які вважаємо важливими і з якими нам цікаво працювати у тривалій перспективі. Очікуємо ваших зауважень та побажань e-mail: lvivecoforum@gmail.com

  Під час Форуму буде забезпечено синхронний переклад на українську/ англійську/ польську мови.